organizacja firmowych wyjazdów integracyjnych wyjazdy incentive motywacyjne integracja

Pracownik, by lepiej wykonywać swoje zadania, potrzebuje nie tylko pieniędzy, ale także dobrego słowa od szefa, miłej atmosfery i dodatkowych świadczeń. Wzrost wynagrodzenia jest również mile widziany, ale to właśnie wymienione wcześniej czynniki wpływają w znaczącym stopniu na wzrost efektywności pracy zatrudnionych osób. Menedżerowie dwoją się i troją, aby znaleźć nowe metody motywacji pracowników, a także, żeby zatrzymać najbardziej wydajnych i najlepszych fachowców w swojej firmie. Jedną z takich metod są wyjazdy integracyjne.

Budowanie zespołu podczas wyjazdów integracyjnych

Coraz częściej czynnikiem wpływającym na odniesienie sukcesu przez firmę są wyjazdy integracyjne. Jest to nowy rodzaj relacji międzyludzkich, które pozwalają oddzielić pracę od rozrywki i prywatności. Pokazują nam także, że szef poza biurem nie musi siać postrachu, a nasi współpracownicy mogą być bardzo dobrymi współtowarzyszami zabaw. Podstawą jest dobra organizacja, która może wpływać na wzrost zysków firmy.

Jednym z najważniejszych zadań imprez integracyjnych jest Team Building, czyli budowanie zespołu. Rezultat powinien być widoczny w postaci silnej grupy, która bardzo dobrze się rozumie i łatwo komunikuje. Budowanie więzi interpersonalnych nie musi opierać się tylko i wyłącznie na sprawach zawodowych, ale także na sferze prywatnej.

Pracownicy są szkieletem firmy, dlatego też powinni być silną i zwartą grupą, która nie ulega naciskom i świetnie czuje się w swoim towarzystwie, a jej głównym atutem jest umiejętność współpracy. Imprezy integracyjne mogą doprowadzić do integracji całego zespołu, wzmocnić więzi między pracownikami i wyzwolić zdolności kreatywnego myślenia u pojedynczych jednostek. Stymulowanie zdrowej rywalizacji między partnerami z teamu może prowadzić do wydajniejszej pracy, a w konsekwencji do poprawy wyników całej firmy.

Ustalenie celu wyjazdu integracyjnego

Podczas organizowania wyjazdu integracyjnego podstawą jest określenie jego celu oraz potrzeb firmy wobec pracowników. Powinniśmy ustalić, co chcemy osiągnąć, a następnie poddać ocenie możliwość realizacji tych celów. Stworzenie odpowiedniej imprezy dla naszych pracowników, w taki sposób, aby zapamiętali ją na dłuższy czas, jest zadaniem niezwykle trudnym. Trafienie w gusta uczestników wyjazdu integracyjnego wymaga poznania ich wymagań i zainteresowań. Nie można się jednak łudzić, że uda się każdego zadowolić, ponieważ każdy pracownik ma inny charakter.

Inną formą integracji pracowników są wyjazdy motywacyjne nazywane także incentive travel. Jest to system, który ma pobudzić pracowników do efektywniejszego wykonywania zadań, w celu osiągnięcia założeń firmy. Taki rodzaj wyjazdu jest głównie przeznaczony dla osób, które są zatrudnione w firmie, a także jej kluczowych klientów. Wyjazdy motywacyjne służą podniesieniu wydajności, a w przypadku klientów – zachęty do dalszej współpracy na polu biznesowym. Inicjatywy tego rodzaju pozwalają także budować pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa.

Nie bez powodu mówi się, że dobrze zorganizowany plan incentive travel finansuje się sam. Ukazując nagrodę w odpowiedni sposób i umiejętnie podtrzymując zainteresowanie nią, można stworzyć idealne warunki do tego, aby pracownicy wykonywali swoje zadania ze zdwojoną siłą. To oczywiście przełoży się na profity firmy. Jednocześnie więc rośnie motywacja osób zatrudnionych i zyski przedsiębiorstwa, a dodatkowo uczestnicy wyjazdu motywacyjnego mają świadomość, że ktoś ich docenia za trud włożony w pracę. Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o zyski materialne, ale także korzyści płynące z integracji i lojalności pracowników.

Ryzyko poniesienia strat

Organizacja wyjazdu integracyjnego i motywacyjnego jest bardzo ważna, ponieważ źle opracowany plan może przynieść więcej strat niż zysków, a nie takie jest ich założenie. Firma może stracić bardzo duże pieniądze, natomiast dla osób zatrudnionych będzie to strata w sferze psychicznej. Mogą oni tym samym utracić motywację do dalszej wydajnej pracy i wiarę w słuszność działań firmy.

Należy więc szczególną troską objąć organizację wyjazdów firmowych, które mają motywować pracowników, by nie odniosły przeciwnego skutku. Ważne jest, aby spełniały swoje funkcje, a do tego niezbędne jest ich zaplanowanie pod konkretną firmę i produkt. Istotny w tym wszystkim jest dobór rzetelnej i profesjonalnej firmy, która zajmie się organizacją tych wydarzeń.

Pomysł na wyjazd integracyjny

Wyjazd integracyjny, aby był udany, musi być nie tylko odpowiednio zaplanowany, ale także być dopasowany do pracownika. Należy więc podjąć decyzję, czy ma to być wyjazd firmowy na kilka dni, zabawa plenerowa, czy spotkanie o określonej tematyce. Obecnie na rynku jest mnóstwo możliwości, co niekiedy może prowadzić do problemów z wykreowaniem własnej wizji. Najpopularniejsze są wyjazdy integracyjne, wykorzystujące niekonwencjonalne metody aktywnego spędzania wypoczynku:

  • quady
  • paintball
  • jazda na skuterach
  • zorbing
  • piłka plażowa i nożna
  • ogniska
  • loty szybowcem i balonem

Ciekawą alternatywą są zabawy scenariuszowe, które polegają na tym, że uczestnicy działają według ustalonego scenariusza. Gry opierają się na dość oryginalnych pomysłach, które dostosowywane są do potrzeb i wymagań firm oraz jej pracowników. Uczestnicy podczas nich muszą wykazać się kreatywnością, sprawnością fizyczną i wiedzą.

Dodatkowym atutem zabaw scenariuszowych jest możliwość wyłonienia liderów, którzy najefektywniej realizują założenia i odznaczają się cechami niezbędnymi dla przywódców grupy. Koncepcji jest tyle, ilu jest menedżerów.

Imprezy integracyjne cieszą pracowników

Imprezy integracyjne to z pewnością forma oderwania się od spraw codziennych, związanych nie tylko z pracą, ale też trudami życia poza nią. Dla pracowników są one formą nagrody za realizacje założonych celów i dobrze wykonywaną pracę. Wielu z nich zgodnie twierdzi, że dzięki uczestnictwu w takich wydarzeniach, bardziej zależy im na firmie, ale potrzebują do tego także inicjatywy menadżera. Wspólne wyjazdy pozwalają również przełamać bariery interpersonalne, co przekłada się na lepszą atmosferę w przedsiębiorstwie.

Pracownicy oczekują przede wszystkim atrakcji i dobrej integracji w gronie współpracowników. Natomiast szefowie dostrzegają, że dla podwładnych znacznie bardziej liczą się relacje międzyludzkie niż praktyczne aspekty wyjazdu integracyjnego. Zgrany i dobrze prosperujący zespół jest skarbem dla każdego menadżera i szefa, dlatego też warto połączyć przyjemne z pożytecznym i po szkoleniach zagwarantować profesjonalną integrację organizując imprezę. Satysfakcja pracowników z pewnością odbije się pozytywnie na funkcjonowaniu firmy.